instructeurs opleiding
 instructeurs opleiding

 opleidingsmodel
     

 digitaal handboek
     

 externe opleiding
     

 interne opleiding
     

Instructeurs opleiding

 

Duosport kan bogen op ruim 10 jaar ervaring in het opleiden van instructeurs Ún opleiders voor onze schaatsschool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast die interne opleiding verzorgen we de laatste jaren ook scholings- en begeleidingstaken voor verschillende andere opleidingsinstituten.

 

Ons opleidingsmodel heeft als basis de competentiegerichte kwalificatiestructuur van COLO (Vereniging Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Deze wordt ook gebruikt door het NOC*NSF.

 

Wij communiceren onze visies en inzichten bewust in een handboek op internet. Zo kunnen we aanpassingen vlot doorvoeren en hebben we een breed bereik.

 

   NAAR BOVEN PRINT