NEW_enquete
 een kijkje in de keuken

 doel en opzet enquête sezoen 2005-2006
     

 Schaatsen is niet zomaar sport, maar Duosport
     

Kijk onder het kopje ‘Schaatsen is niet zomaar sport, maar Duosport’ voor de resultaten van de enquête van afgelopen seizoen.

Een kijkje in de keuken

Om de kwaliteit van de cursussen voortdurend te verhogen is het voor Duosport van belang te weten hoe de cursus door de cursisten ervaren wordt en op welk vlak de kwaliteit verbeterd kan worden. Naast alle andere mogelijkheden die we hebben om de kwaliteit van onze cursussen te monitoren, vormt de enquête een overzichtelijk, periodiek middel voor interne evaluatie. Deze evaluatie gebruiken wij om de speerpunten van de opleiding te bepalen.

Een praktisch voorbeeld is het traject na de enquête van vorig seizoen. Uit de enquête bleek dat cursisten de persoonlijke aandacht die zij tijdens de lessen van de instructeur kregen,  minder positief waardeerden dan de andere aspecten van het lesgeven. Ook bleek uit een analyse dat er een duidelijk verband was tussen het krijgen van voldoende persoonlijke aandacht en de waardering van de algehele cursus.
In september, voorafgaand aan het afgelopen seizoen, vond zoals ieder jaar de instructeurs-opleidingsdag plaats. Het thema van deze dag, waaraan bijna alle instructeurs van alle vestigingen aan meedoen, was “Persoonlijke aandacht en differentiatie”. De modules, clinics en meer informele oefenvormen waren die dag allemaal gericht op de relatie cursist – instructeur en persoonlijke aandacht. Ook hebben didactiekmodules na deze dag meer aandacht voor persoonlijke aandacht en de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de cursisten. In de respons van de enquête van het afgelopen seizoen is een duidelijke verbetering zichtbaar. Cursisten die een enquête hebben ingevuld van hun cursus van afgelopen seizoen waren duidelijk positiever over de persoonlijke aandacht. 

   NAAR BOVEN PRINT