doel en opzet enquête sezoen 2005-2006 -
 

Wanneer het seizoen tegen het einde loopt, rijst bij opleiders en hoofdinstructeurs de vraag: hoe kunnen we de cursus voor de cursisten volgend seizoen (nog) beter maken? Ieder jaar houdt Duosport met deze vraag in haar achterhoofd een enquête. Een proces dat hoort bij een periodieke enquête is het verbeteren en aanpassen van de inhoud van de enquête aan datgene wat je als Duosport graag wilt weten. In het volgende staat een korte beschrijving van de herkomst van de vragen van de enquête seizoen 2005-2006.

 

Een aantal overwegingen hebben bij de samenstelling van de enquête een rol gespeeld.

 

Er is bij Duosport geen sprake van stilzwijgende verlenging. Bij iedere cursus moeten cursisten zich opnieuw opgeven. Interessant voor ons is het om te weten waarom cursisten ervoor kiezen om een seizoen géén cursus te doen. Of nog interessanter eigenlijk, waarom komt een cursist dit seizoen wéér bij ons schaatsen.

 

Voor het antwoord op deze vraag hebben we eerst een koppeling gemaakt met de visie van Duosport op de cursussen. Daaruit zijn de aspecten, les, sport en ontspanning gekomen. Dit zijn de aspecten van het lesgeven waarvan verwacht wordt dat ze een beeld scheppen van de doelen en ervaringen van de cursist.

 

Naast het hierboven beschreven doel, dient de enquête ook als controle op hoe het staat met de algehele tevredenheid van de cursisten en als klankbord voor de cursisten.

 

 


   NAAR BOVEN PRINT