Schaatsen is niet zomaar sport, maar Duosport -
 uitwerking

Schaatsen is niet zomaar sport, maar Duosport

 

De wensen van cursisten ten aanzien van het aandeel sport, les en ontspanning in de cursussen, kunnen als volgt verwoord worden:

 

Cursisten die bij Duosport een cursus doen, willen graag goede lessen, waarbij ze lekker en ontspannen aan het sporten zijn. Schaatsen is niet zomaar sport, maar Duosport!

 

Hieronder volgt een uitgebreidere uitwerking van de bevindingen. 

 

 

Sport, ontspanning en les

 

Met de vragen die je stelt in een enquête stuur je onherroepelijk de gedachtengang van de cursist. Door de aspecten sport, ontspanning en les in de enquête op te nemen heeft Duosport daarmee iets van de haar filosofie en denkwijze door laten schemeren. Uit de respons van de open vragen blijkt dat geen slechte richting te zijn. Veel cursisten halen de aspecten terug in hun beantwoording en met name in de respons van Amsterdam zijn veel verwijzingen te vinden naar een prettige sfeer. Deze verwijzingen zijn naast de ‘normale’ inhoudelijke kritiek te vinden. Waar les met name voor nieuwe cursisten belangrijk blijkt, halen de recidivisten hun motivatie meer uit ontspannen, sportief bezig zijn. Blijkens de respons zijn dat ook de sterke punten uit onze lessen. Een kritische noot is hier echter op zijn plaats. Het belang van ontspanning en sport geldt alleen wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is een goede organisatie (zie het volgende punt), de andere is dat de cursisten iets geleerd hebben. Typerend zijn de volgende uitspraken:

 

Vraag een tevreden cursist wat hij of zij belangrijk vindt en het antwoord is sport en ontspanning.

 

Vraag een ontevreden cursist waarom hij of zij ontevreden is en het antwoord is “niets geleerd”.

 

Duosport blijft een schaatsschool en cursisten zullen altijd (beter) willen leren schaatsen. Voor de cursisten die al langer les hebben verschuift de motivatie logischerwijs iets van leren schaatsen naar ontspannen en sporten. Uit de enquête blijkt dat de basis is dat cursisten goed georganiseerd les krijgen en ze iets leren en dat de toevoeging van ontspanning en sport kan zorgen voor ‘bonuspunten’.

 

 

Innovatie

 

Een groot aandeel positieve cursisten geeft aan na jaren nog steeds iedere cursus wat nieuws te leren. Dit komt voort uit het vermogen van instructeurs om zelf te blijven ontwikkelen op de vlakken methodiek en techniek. Duosport heeft geïnvesteerd in software en hardware die bewegingsanalyse op zeer gedetailleerd niveau mogelijk maken. Zowel in de begeleiding van instructeurs in opleiding als die van ervaren instructeurs speelt nu de analyse van de schaatsbeweging een grote rol.

 


   NAAR BOVEN PRINT