instructeurs opleiding������������-������������opleidingsmodel - niveau 4
 niveau 4

 niveau 4
 niveau 3
 niveau 2

Inschrijven

Legal Notice

Niveau 4

 

In de niveauverdeling van het NOC*NSF onderscheidt niveau 4 zich ten opzichte van niveau 3 door een hoger niveau (meer sportieve aspiraties) van de groepen waaraan les wordt gegeven. Voor schaatsscholen liggen de taken van de niveau-4-instructeurs echter meer op het vlak van organisatie, opleiding en begeleiding.

 

Er zijn drie kerntaken voor niveau-4-instructeurs:

-         het goed laten verlopen van de verschillende dagdelen waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben;

-         Het opleiden van niveau 2 en 3 instructeurs;

-         Het zijn van de spil tussen administratie, instructeurs en cursisten.

 

Niveau-4-instructeurs zijn binnen de organisatie verantwoordelijk voor kwaliteit. Dit betekent een constante evaluatie en ontwikkeling van inhoud en processen binnen hun takenpakket.

   NAAR BOVEN PRINT